ආයතනික ඉතිහාසය

CNKC 2000 දී ආරම්භ කරන ලදී. වසර 20 කට වැඩි කාලයක්, CNKC මුල සිට විශාල දක්වා දුෂ්කර ගමනක් අත්විඳ ඇත.පරම්පරා කිහිපයක දැඩි අරගලයකින් සහ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමෙන් පසු, CNKC මුල් දිනවල දුසිම් ගනනක සිට සේවකයින් 1,000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.අද එහි ස්වයං-සාදන ලද කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක්, වර්ග මීටර් 1,000කට ආසන්න නවීන ගබඩාවක් සහ වෘත්තීය ප්‍රවාහන ඇණියක් ඇත., සහ විදේශයන්හි ශාඛා පිහිටුවීම, ස්ථාපිත මුල් දිනවල කාණ්ඩ කිහිපයකින් භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම, වර්ග දුසිම් ගනනක් සිට දැන් කාණ්ඩ දුසිම් ගණනක්, ප්‍රභේද සිය ගණනක්, අපනයන වෙළඳපොල ආරම්භක දේශීය සිට මේ දක්වා ලොව පුරා රටවල් 60 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ කලාප.CNKC නිරන්තරයෙන් නව්‍යකරණය කරමින් ඉදිරියට යමින් උසස් තත්ත්වයේ විදුලි නිෂ්පාදන සඳහා කැපවීමට උත්සාහ කරයි.

ඉතිහාසය01